Näkemisestä moniaistisuuteen

Yötaivaan toivo - Muistiystävällinen ympäristö tilasta kokemukseen -kirjan tekijät kysyivät Innoluxilta, miten valaistus vaikuttaa muistisairaan elämään.

Näköaisti hallitsee ympäristökokemustamme, vaikka ihminen käyttääkin kaikkia aistejaan havainnoidessaan ympäristöään. Näköaistia pidetään tärkeimpänä, koska sen avulla ihminen saa noin 70-80 % aistien välittämästä tiedosta. Toiseksi tärkein on kuuloaisti, jonka kautta tulee noin 25 % informaatiosta. Muistisairaalle ihmiselle tyypillisiä näkökyvyn oireita ovat heikentynyt näkötarkkuus, kontrastien ja värien erotuskyky, kaventunut näkökenttä, hidastunut tai puutttellinen silmän mukautuminen valotason muutoksiin sekä häikäistyminen. Laadukkaalla valaistuksella muistisairaan ympäristöstä saadaan miellyttävämpi. Perusvaatimuksia ovat riittävä valaistusvoimakkuus, häikäisysuojaus, oikeat luminanssi- eli pintakirkkaussuhteet, oikea valon suuntaus ja sopivat valon väriominaisuudet. Kaikkiin näihin paneudutaan Yötaivaan toivo -kirjassa, jossa on liitteenä myös Innoluxin asiantuntijan listaamia konkreettisia ohjeita palvelutalojen valaistussuunnitteluun. Tutustu teokseen tarkemmin osoitteessa http://ozo.fi/index.php?k=21142.