Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuojalausunto

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Innojok Oy (sivutoiminimi Innolux), Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki

Y-tunnus: 0946281-8

Puhelin: (09) 4789 2200

Faksi: (09) 47892220

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:  marketing@innojok.fi

 

REKISTERIN NIMI

Innojok Oy:n asiakasrekisteri

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot, jotka asiakas on itse ilmoittanut Innojok Oy:lle sähköisesti tai paperisella lomakkeella, eli henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja käytetään Innojok Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Innojok Oy:n ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin, lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on luottamuksellinen. Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot on suojattu salasanoilla ja tunnuksilla.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Innojok Oy/Asiakasrekisterikysely, Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki 

 

EVÄSTEET

Katso tarkemmin kohta Tietosuojaseloste (tietosuojalausunto): www.innolux.fi/rekisteriseloste

Käytämme sivuillamme ja uutiskirjeissämme ”cookie” toimintoa eli evästeitä.

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterin ylläpitäjä on INNOJOK OY, Sirrikuja 3L, 00940 Helsinki. Puhelin: (09) 4789 2200 (Vaihde)

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään rekisteriselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin. Katso www.innolux.fi/rekisteriseloste  

Rekisteriin tallennettavat tiedot: katso rekisteriseloste: www.innolux.fi/rekisteriseloste

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, henkilötietolain 34§ mukaisesti.

Annettuja tietoja suojataan salasanoilla, tunnuksilla.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Innojok Oy:lle kirjeitse osoitteeseen Innojok Oy/Asiakasrekisterikysely, Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki. (09) 4789 2200  (Vaihde)

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa oheisen linkin takana www.innolux.fi/rekisteriseloste

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorerä -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.