Ljusterapi

Ljusterapilampor kompenserar effektivt bristen på naturligt ljus under den mörka delen av året. Tack vare ljusterapi klarar fler människor av vinterdepressionen. En ljusterapilampa är ett trevligt sätt att pigga upp ditt humör och din energinivå när det är grått och trist ute. Studier visar att ljusterapi förbättrar energinivån och vakenheten och upprätthåller arbetsmotivationen.

 

Lider du av ljusbrist?

Under den mörka delen av året drabbas de flesta av vinterdepression som orsakas av brist på solljus.

Ungefär 12 procent av finländare lider av årstidsbunden depression (SAD, Seasonal Affective Disorder). Den mindre allvarliga formen av SAD är subklinisk SAD, som är mycket vanligare och påverkar runt 27 procent av alla finländare. Bara 10 procent av finländarna upplever att årstiderna inte påverkar deras vakenhet alls.

Symptom på subklinisk SAD eller vinterdepression är bland annat brist på energi, trötthet under dagen, social tillbakadragenhet, irritation, nedstämdhet , kolhydratsug och viktökning.

 

 Innolux Bright collection  »